DETROIT — These Michigan lotteries were drawn Tuesday:

3-0-4

(three, zero, four)

8-0-2-5

(eight, zero, two, five)

Estimated jackpot: $140 million

Estimated jackpot: $100 million