MADISON, Wis. — These Wisconsin lotteries were drawn Monday:

9-9-1

(nine, nine, one)

3-0-0-2

(three, zero, zero, two)

Estimated jackpot: $20 million

Estimated jackpot: $50 million