DETROIT — These Michigan lotteries were drawn Monday:

3-2-8

(three, two, eight)

1-0-4-4

(one, zero, four, four)

Estimated jackpot: $112 million

Estimated jackpot: $70 million