Schedule

 

WEDNESDAY

Game 1: No. 3 seed Michigan vs. No. 6 Indiana, 9 a.m.

Game 2: No. 2 Iowa vs. No. 7 Ohio State, 1 p.m.

Game 3: No. 1 Illinois vs. No. 8 Nebraska, 5 p.m.

Game 4: No. 4 Maryland vs. No. 5 Michigan State, 9 p.m.

 

THURSDAY

G5: G1 loser vs. G2 loser, 9 a.m.

G6: G3 loser vs. G4 loser, 1 p.m.

G7: G1 winner vs. G2 winner, 5 p.m.

G8: G3 winner vs. G4 winner, 9 p.m.

 

FRIDAY

G9: G5 winner vs. G7 loser, 3:30 p.m.

G10: G6 winner vs. G8 loser, 7:30 p.m.

 

SATURDAY

G11: G8 winner vs. G9 winner, 9 a.m.

G12: G7 winner vs. G10 winner, 1 p.m.

(If necessary)

G13: G11 winner vs. G11 loser, 5 p.m.

G14: G12 winner vs. G12 loser, 9 p.m.

 

SUNDAY

G15: Championship, 1 p.m.