MINNEAPOLIS _ These Minnesota lotteries were drawn Thursday:

1-4-0

(one, four, zero)

02-04-08-17-31, Lucky Ball: 2

(two, four, eight, seventeen, thirty-one; Lucky Ball: two)

Estimated jackpot: $142 million

05-08-20-24-27

(five, eight, twenty, twenty-four, twenty-seven)

Estimated jackpot: $27,000

Estimated jackpot: $149 million