MINNEAPOLIS _ These Minnesota lotteries were drawn Monday:

Daily 3

0-0-9

(zero, zero, nine)

Gopher 5

03-08-10-16-42

(three, eight, ten, sixteen, forty-two)

Estimated jackpot: $575,000

Mega Millions

Estimated jackpot: $345 million

Northstar Cash

14-19-21-29-31

(fourteen, nineteen, twenty-one, twenty-nine, thirty-one)

Powerball

Estimated jackpot: $142 million