MINNEAPOLIS _ These Minnesota lotteries were drawn Tuesday:

8-2-5

(eight, two, five)

02-22-30-42-62, Mega Ball: 20, Megaplier: 3

(two, twenty-two, thirty, forty-two, sixty-two; Mega Ball: twenty; Megaplier: three)

Estimated jackpot: $20 million

02-05-15-16-27

(two, five, fifteen, sixteen, twenty-seven)

Estimated jackpot: $28,000

Estimated jackpot: $147 million