MINNEAPOLIS _ These Minnesota lotteries were drawn Tuesday:

3-0-4

(three, zero, four)

17-20-27-31-34, Mega Ball: 19, Megaplier: 4

(seventeen, twenty, twenty-seven, thirty-one, thirty-four; Mega Ball: nineteen; Megaplier: four)

Estimated jackpot: $20 million

01-08-14-23-25

(one, eight, fourteen, twenty-three, twenty-five)

Estimated jackpot: $32,000

Estimated jackpot: $126 million