DETROIT — These Michigan lotteries were drawn Thursday:

7-6-0

(seven, six, zero)

0-3-1-4

(zero, three, one, four)

Estimated jackpot: $233 million

Estimated jackpot: $171 million