DETROIT — These Michigan lotteries were drawn Thursday:

4-0-4

(four, zero, four)

7-3-9-0

(seven, three, nine, zero)

Estimated jackpot: $270 million

Estimated jackpot: $194 million