MINNEAPOLIS _ These Minnesota lotteries were drawn Tuesday:

4-7-0

(four, seven, zero)

13-26-29-38-64, Mega Ball: 5, Megaplier: 5

(thirteen, twenty-six, twenty-nine, thirty-eight, sixty-four; Mega Ball: five; Megaplier: five)

Estimated jackpot: $45 million

08-14-17-21-23

(eight, fourteen, seventeen, twenty-one, twenty-three)

Estimated jackpot: $29,000

Estimated jackpot: $82 million