MINNEAPOLIS _ These Minnesota lotteries were drawn Tuesday:

7-2-9

(seven, two, nine)

13-22-32-60-69, Mega Ball: 9, Megaplier: 3

(thirteen, twenty-two, thirty-two, sixty, sixty-nine; Mega Ball: nine; Megaplier: three)

Estimated jackpot: $284 million

05-18-23-27-28

(five, eighteen, twenty-three, twenty-seven, twenty-eight)

Estimated jackpot: $25,000

Estimated jackpot: $262 million