MINNEAPOLIS _ These Minnesota lotteries were drawn Tuesday:

5-4-9

(five, four, nine)

28-31-41-42-50, Mega Ball: 4, Megaplier: 3

(twenty-eight, thirty-one, forty-one, forty-two, fifty; Mega Ball: four; Megaplier: three)

Estimated jackpot: $208 million

03-17-22-24-27

(three, seventeen, twenty-two, twenty-four, twenty-seven)

Estimated jackpot: $27,000

Estimated jackpot: $200 million