MINNEAPOLIS _ These Minnesota lotteries were drawn Tuesday:

8-0-4

(eight, zero, four)

28-34-37-56-69, Mega Ball: 12, Megaplier: 2

(twenty-eight, thirty-four, thirty-seven, fifty-six, sixty-nine; Mega Ball: twelve; Megaplier: two)

Estimated jackpot: $70 million

05-07-08-13-22

(five, seven, eight, thirteen, twenty-two)

Estimated jackpot: $31,000

Estimated jackpot: $71 million