MINNEAPOLIS _ These Minnesota lotteries were drawn Tuesday:

7-1-0

(seven, one, zero)

20-22-39-54-60, Mega Ball: 18, Megaplier: 3

(twenty, twenty-two, thirty-nine, fifty-four, sixty; Mega Ball: eighteen; Megaplier: three)

Estimated jackpot: $470 million

02-09-22-28-30

(two, nine, twenty-two, twenty-eight, thirty)

Estimated jackpot: $27,000

Estimated jackpot: $282 million