MINNEAPOLIS _ These Minnesota lotteries were drawn Tuesday:

7-5-0

(seven, five, zero)

21-34-44-49-61, Mega Ball: 21, Megaplier: 2

(twenty-one, thirty-four, forty-four, forty-nine, sixty-one; Mega Ball: twenty-one; Megaplier: two)

Estimated jackpot: $50 million

07-11-12-21-27

(seven, eleven, twelve, twenty-one, twenty-seven)

Estimated jackpot: $27,000

Estimated jackpot: $280 million