MINNEAPOLIS _ These Minnesota lotteries were drawn Thursday:

4-4-0

(four, four, zero)

02-10-12-46-48, Lucky Ball: 12

(two, ten, twelve, forty-six, forty-eight; Lucky Ball: twelve)

Estimated jackpot: $45 million

02-04-25-27-30

(two, four, twenty-five, twenty-seven, thirty)

Estimated jackpot: $102,000

Estimated jackpot: $74 million